1Liječenje karijesa

Karijes je infekcija, koju uzrokuje zajedničko djelovanje bakterija u usnoj duplji i hrane bogate šećerima. Razvoj karijesa je progresivan proces, koji napada tvrda zubna tkiva. Ako se ne sanira na vrijeme, dovodi do bolesti zubnog živca, a u poodmakloj fazi prelazi i na tkivo oko vrha korjena i zuba.

Nakon uklanjanja kvara, zub se mora ispuniti, tj zatvoriti plombom. Dugi niz godina u upotrebi je bio amalgam, među pacijentima poznat kao “crna plomba”, koji je danas zamijenjen bijelim kompozitnim plombama koje u potpunosti zadovoljavaju i estetske i funkcionalne zahtjeve.

2Liječenje korijena zuba-endodoncija

Ovim liječenjem se iz zuba uklanaj oboljela, inficirana pulpa, a kanal  potom popunjava definitivnim punjenjem i po potrebi ojačava estetskim kočićem.

 

3-crop-u4294Ojačanje avitalnih zuba i kompozitne nadogradnje

Avitalni zube nekada treba ojačati i tako spriječiti duboke prelome, jer su ti zubi krti i lako pucaju. Ako je kruna jako oštećena i ona se mora nadoknaditi.

građa zuba-sl1-crop-u4166Zub se sastoji iz tri čvrsta tkiva i pulpe. Čvrsta tkiva su: gledj, dentin i cement koji se međusobno razlikuju po strukturi i procentu mineralnih materija od kojih dominiraju kalcijum i fosfor (gledj oko 95%, dentin 75%, cement oko 50% ).

Pulpu čine nervni i krvni sudovi.

Zubni karijes

Zubni karijes je infekcija koja nastaje djelovanjem bakterija u usnoj šupljini, a najviše je potpomognuta hranom bogatom ugljikohidratima. Bakterije razgrađuju šećer, pri čemu nastaju kiseline koje smanjuju pH vrijednost u ustima. Kada se pH vrijednost snizi (5,2 – 5,5) kiseline počinju rastapati gleđ zuba što uzrokuje karijes.

 

kvar zuba-sl2

Stomatolog prvo mora ukloniti karijes i doći do zdravog dijela zuba, kojeg potom mora ispuniti kako bi se zaštitila pulpa i kako bi zub mogao biti funkcionalan.

Ispuni (plombe)

Kao ispuni mogu da se koriste stari materijali,amalgamske plombe,koje su danas potisnute,ali vise zbog svojih estetskih nedostataka, nego zbog toksičnosti o kojoj se puno govori ali ne i puno dokazuje. Amalgamske plombe su tamne a vremenom dok stoje u zubu i zub mijenja boju u sivu. Zamijenjene su kompozitnim smolama, poznatijim kao bijele plombe. To su estetske i funkcionalne nadoknade kojima se repariraju prednji i bočni zubi. Više ne postoji dilema oko toga da li su bijele plombe dobre za bočne zube pošto se amalgamske plombe gotovo više i ne koriste. U cilju dugotrajnosti plombe koristimo LED lampe za polimerizaciju. Prilikom odabira kompozitnih materijala, pored velikog broja ponuđenih, odlučili smo se za  GC.

U liječenju zuba kao podloge, ali i za privremene i trajne ispune koristimo i glas jonomer cemente, koji tom prilikom i oslobadja fluor i djeluje antikariogeno, takodje GC.

Ispod gledji i dentina zuba nalazi se zubna pulpa (zubni živac). To je meko tkivo koje sadrži krvne žile i živce. Nakon karijesa ili loma zuba bakterije mogu ući u korijenski kanal i tada pulpa odumire.

kvar zahvatio i pulpu-sl3

Ako se na vrijeme ne počne liječiti, upala se može proširiti i na kost. Kada se zubna pulpa inficira ili ošteti, u njoj se ubrza protok krvi, što uzrokuje povećanje pritiska koji izaziva bol. U ovom slučaju više ne pomaže liječenje karijesa nego se mora liječiti pulpa. Dakle endodoncija je proces liječenja zuba čiji je krajnji cilj izliječenje kanala korijena zuba nastao infekcijom i definitivno punjenje kanala čime je zub zaštićen i sačuvan od propadanja. Kanal se čisti mehaničkim putem, endodontskim instrumentima –  proširivačima i strugačima, uz obilno ispiranje inficiranog sadržaja, a  na kraju rendgenološkom provjerom definitivnog punjenja obezbjeđujemo maksimalne rezultate liječenja.

Liječeni zubi, su zapravo avitalni zubi i često ih je poslije samog liječenja neophodno ojačati,naročito ako im je krunica potpuno razorena karijesom ili ako se planira neki protetski rad. Kao ojačanja koristimo estetske FRC kompozitne kočiće. Najvažnija osobina kompozitnih kočića je njihova elastičnost, koja je veoma bliska elastičnosti dentina i kompozitnih materijala. Zahvaljujući elastičnosti kompozitnih kočića omogućen je povoljan i ravnomjeran prenos sila žvakanja duž korijena. Ova osobina kompozitnih kočića je posebno važna u dječijoj stomatologiji, naročito kada je potrebno zbrinuti zube mladih pacijenata nakon liječenja nezavršenog rasta korijena. Nakon ojačanja korijena, zubna kruna se, ukoliko je potrebno može nadograditi kompozitnim materijalom.

kočići

kako sve to zajedno izgleda,sl4 d

Avitalni zubi se mogu ojačati i metalnim, fabrički gotovim kočićima, ali i livenim nadogradnjama, što je interesantnije za preprotetsku pripremu zuba.

Za prevenciju zubnog karijesa važna je redovna i pravilna oralna higijena, odnosno pranje zuba te čišćenje prostora među zubima zubnim koncem.

Slijedi pravilna ishrana, s vrlo umjerenim sadržajem potencijalno opasnih sastojaka (bombona, lizalica, rafiniranoga šećera, zaslađenih peciva i hljeba, slatko-kiselih pića). Važna je i učestalost unošenja takve hrane i pića; neprestano “šokiranje” gleđi slatko-kiselim gaziranim napicima dovest će do njenog slabljenja na mjestima gdje je najtanja (tamo gdje se zubi dodiruju) i do razvoja karijesnih lezija.

Ako i dođe do pojave karijesa, dobro je što prije pristupiti  liječenju kako infekcija  ne bi došla do zubne pulpe. Ne smije se čekati da zub zaboli jer je to znak da je karijes već razorio gleđ i stigao do mekog tkiva i živca, a tada se liječenje komplikuje i produžuje.